Thứ ba, 20/10/2020 - 23:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Phú
  • PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓATRƯỜNG THCS SƠN PHÚ  Số:   /KH-THCSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Phú, ngày  07 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCHTham gia Cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông ” Năm 2020  Căn cứ Kế ...
Văn bản - Công văn